آینه ی روابط

اکتبر 3, 2016
ويژگي شگفت‌ انگيز آينه‌ي روابط reflective-psychology-mirroring-alternative-therapy-energy-holistic-banner

ويژگي شگفت‌ انگيز آينه‌ي روابط

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.