شعر و زندگی

مطالب شعر و زندگی

آگوست 18, 2018

به خود آ

Picture saved with settings embedded. ای آنکه تو طالب خدایی، به خود آ  از خود بطلب، کز تو جدا نیست خدا اول به خود آ، چون […]
آگوست 18, 2018

مولوی و شادی گرایی

یکی جانی است ما را شادی انگیز که  گر  ویران  شود  عالم، بسازیم
آگوست 14, 2018

سفر حقیقی

سفراکتشافی انسان، جستجو در سرزمین های جدید نیست، بلکه دیدن با چشمان جدید است.                         […]