مارس

مارس 11, 2014
reiki-alternative-therapy-energy-holistic

طب کل نگر و مکمل

امروزه در کنار طب رایج یا آلوپاتی (Allopathy) که در واقع یکی از رویکردهای بشر به مساله ی سلامت و بیماری است. شیوه های دیگری از شفا و درمان نیز وجود دارند که با تفاوت هایی در اصول، قواعد و راه های تشخیص و درمان، سعی در بازگردانیدن سلامتی بیماران و پیشگیری از بیماری ها دارند. این شیوه های متفاوت شفا و درمان را در سراسر جهان که بالغ بر 100 نوع است، "طب مکمل" (Complementary Medicine)، "طب جایگزین" (Alternative Medicine) و در بعضی موارد، "کل درمانی یا طب کل نگر" (Holistic Medicine) می نامند.