اکتبر 3, 2016
رژیم تک غذایی دوره‌ای و آثار شگفت‌انگیز آن mono-single-diet-healthy-food-health-alternative-therapy-whole-food-diet-banner

رژیم تک غذایی دوره‌ای و آثار شگفت‌انگیز آن

رژیم تک غذایی دوره‌ای بدون تردید بیش از هر عامل دیگری موجب بازیابی سلامت و تداوم آن خواهد شد. جذابیت رژیم تک غذایی دوره‌ای، سادگی آن است. هر کس می تواند برای بهبود سریع وضع خود آن را به کاربرد و از منافع دیر پای آن در حفظ تندرستی خویش برخوردار شود
اکتبر 3, 2016
گروه نوین چهارگانه‌ی غذایی vegetarian-diet-healthy-food-health-alternative-therapy-whole-food-diet-banner

گروه نوین چهارگانه‌ی غذایی

البته این حقیقت دارد که گروه نوین غذایی برای ما که عمری با نوع دیگری از رژیم غذایی بزرگ شده‌ایم، در ابتدا بیگانه است؛ اما اکنون صدها رستوران و هتل و مرکز تفریحی در سراسر اروپا و آمریکا، انواع خوراکی‌های سالم گیاهی را به مشتریان خود عرضه می‌کنند که می‌تواند آغازی در تغییر این عادت باشد
اکتبر 3, 2016
تندرستی و شادابی با تغذیه‌ی طبیعی و گیاهی vegetarian-diet-healthy-food-health-alternative-therapy-banner

تندرستی و شادابی با تغذیه‌ی طبیعی و گیاهی

امروزه انسان متمدن به سبب عدم هماهنگی با قوانین طبیعت و گرایش به تغذیه‌ی نامناسب، در ورطه‌ی هولناک انواع بیماری‌ها فرورفته وبدیهی است که با این تلاش‌های بیهوده‌ی خود، راهی از پیش نخواهد برد. تنها راه باز‌گشت به زندگی سالم و سر‌زندگی و شادابی، درک وشناخت قوانین طبیعی حاکم بر وجود و ماهیت انسان و به خصوص تغذیه‌ی طبیعی است؛ اما با کمال تأسف، انسان در طول قرن‌ها چنان با غذاهای غیر طبیعی و فریبنده‌ی مصنوعی خو گرفته که دل‌کندن و ترک عادت برایش بسیار مشکل است؛ زیرا حظ دهان را بر تندرستی و راحت جان ترجیح می‌دهد.
اکتبر 3, 2016

نگاهی تازه و متفاوت به «ازدواج»

در مورد ازدواج پرسش‌هاي گوناگوني براساس نگرش‌هاي متفاوت به اين رويداد مهم زندگي وجود دارد. اما دو سوال اساسي كه طرح آن در اين‌جا ضروري به نظر مي‌رسد اين است:
آيا بخش مهمي از مشكلات زناشويي، به‌ خصوص طلاق، به اين علت نيست كه ازدواج در حال و هوايي رويايي و شاعرانه صورت مي‌گيرد؟
آيا ازدواج دختر و پسري كه در خواب و خيالي عاشقانه، قصري با‌شكوه بر روي ابرها براي خود ساخته‌اند، صحيح و منطقي است؟

گزیده ای از کتاب راه گریز از قفس

کل انسانیت، دچار کسلی شده است. کسی که می بایست عارف می شد، ریاضی دان شده است، آن که می بایست ریاضی دان می شد هنرپیشه شده و آن کسی که بایستی شاعر می شد تاجر شده است. اکثر افراد سر جای خودشان نیستند؛ بلکه در جایی دیگر مشغول به کارند. زیرا شرایط و ضرورت ها آن ها را مجبور کرده است.

- مصطفی انصاری
آگوست 7, 2017
banner-design-header-blog-articles rahearia.com blog

بيداري و شكوفايي معنوي

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.
آگوست 7, 2017
تنفس هوشيارانه

تنفس هوشيارانه

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.
اکتبر 3, 2016
رژیم تک غذایی دوره‌ای و آثار شگفت‌انگیز آن mono-single-diet-healthy-food-health-alternative-therapy-whole-food-diet-banner

رژیم تک غذایی دوره‌ای و آثار شگفت‌انگیز آن

رژیم تک غذایی دوره‌ای بدون تردید بیش از هر عامل دیگری موجب بازیابی سلامت و تداوم آن خواهد شد. جذابیت رژیم تک غذایی دوره‌ای، سادگی آن است. هر کس می تواند برای بهبود سریع وضع خود آن را به کاربرد و از منافع دیر پای آن در حفظ تندرستی خویش برخوردار شود
آگوست 7, 2017
banner-design-header-blog-articles rahearia.com blog

بيداري و شكوفايي معنوي

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.
آگوست 7, 2017
تنفس هوشيارانه

تنفس هوشيارانه

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.
آگوست 7, 2017
banner-design-header-blog-articles rahearia.com blog

بيداري و شكوفايي معنوي

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.
آگوست 7, 2017
تنفس هوشيارانه

تنفس هوشيارانه

اگر در برابر خود عيبي مي‌بيني، آن عيب در توست كه در او مي‌بيني. عالم هم‌چنين آينه است: نقش خود را در او مي‌بيني. آن عيب را از خود جدا كن!
همه‌ي اخلاق بد- از ظلم و حسد و حرص و بي‌رحمي و كبر- چون در توست نمي‌رنجي، چون آن را در ديگري مي‌بيني مي‌رمي و مي‌رنجي. پس بدان كه عيب‌هاي خود را در ديگري مي‌بيني.